heemkundige kring

De Meiboom GULLEGEM

Mededelingen

Het feestjaar nadert met rasse schreden, mocht je het nog niet gehoord hebben, volgend jaar bestaat de heemkundige kring De Meiboom 40 jaar. Uiteraard zal dit uitbundig gevierd worden, hier zijn alvast een aantal data om aan te duiden in de agenda. Op zondag 30 april 2023 gaat de vernieuwde Meiboomplanting opnieuw door aan 't Goet te Wynckele ofwel Graevjes Skeure. Een team van enthousiaste jongelingen zorgt voor een feest, een jubileum waardig. Er zal naast de klassieke meiboomplanting nog heel wat te beleven vallen. We vertellen je er graag meer over in het eerste Meiboompje van 2023. Ook woensdagavond 20 september 2023 mag je al zeker vrijhouden. We plannen die avond een feestelijk moment met een aantal gastsprekers in OC de Cerf en we zetten zeker ook een aantal mensen in de bloemetjes. Je krijgt er als lid van onze vereniging bovendien als eerste de kans om een kijkje te nemen in Het Verhaal Van Gullegem, een speciaal extra dik nummer van ons Meiboompje met een alternatieve kijk op de historiek van ons dorp: van ijstijd tot heden. Het loont dus zeker de moeite om je lidmaatschap te verlengen, we kozen er bovendien heel bewust voor het prijzengeld NIET te verhogen. Verder zal de heem- kundige kring ook een volwaardige VZW worden en plannen we een nieuwe frisse look voor het Meiboompje, wie weet krijgt ons tijdschrift zelfs een nieuwe naam! Je merkt het, met onze heemkundige kring zijn we super enthousiast voor het feestjaar, hopelijk jullie ook!

De kaarten van het Landboek van Gullegem

 

Het Landboek van Gullegem van 1705 is een register opgebouwd rond drie figuratieve land­kaarten waarop 1 200 genummerde percelen grond zijn uitgetekend.

Daarbij hoort een uitgebreide legger waarin alle percelen kadastraal beschreven worden met respectievelijk hun eigenaren en pachters. Van dit landboek bestaat er maar één exemplaar, bewaard in het Rijksarchief Kortrijk. De heemkundige kring De Meiboom bezit een kopie van dit register. Dat ligt voor iedereen in ons archieflokaal ter beschikking voor opzoekingen aller­hande: familiegeschiedenis, grondbezit, ruimtelijke ordening, landbouwuitbatingen, straten …

 

Het grondgebied van de gemeente werd door landmeter Gheysen verdeeld over drie kaarten. De eerste kaart bestrijkt het volledige grondgebied ten zuiden van de Heulebeek. Ze bevat 442 percelen. De tweede kaart beslaat het noordoosten van Gullegem vanaf de Heulebeek. Aan de ene kant grenst dit deel over de gehele lengte aan Heule. Aan de andere kant wordt een grens getrokken vanaf de Heulebeek via de Bankbeek naar de Gouden Bank en vandaar via de Driemastenstraat naar de Daalstraat en zo tot helemaal het noorden van de gemeente. Deze kaart bevat 485 percelen. Op de derde kaart staat het noordwesten van de gemeente afgebeeld, de kant dus vanaf de Heulebeek, de grens met Moorsele volgend. Ze bevat slechts 273 percelen. De drie kaarten samen bevatten precies 1 200 percelen

 

Van elk van deze kaarten werd in 1983 door wijlen Carlos Van Belle een kleuren-reconstructie gemaakt.

DIT IS EEN OPROEP!

 

De heemkundige kring De Meiboom zet zich in voor de studie en de kennis van de sociale, politieke,  kerkelijke,  militaire,  feodale,  demografische  en  economische  geschiedenis  van Gullegem, namelijk: zijn bevolking en dialect; zijn architectuur en kunstschatten; zijn stra-ten, pleinen en landschapselementen; zijn flora en fauna; de archeologische opgravingen; zijn oude hoeven; familiegeschiedenissen; volkskunde, oude ambachten en beroepen; zijn lokale volksfiguren; de tientallen verdwenen herbergen; de Gullegemse plaats-en familie-namen; de straatnamen; de verdwenen heerlijkheden en het Hondschotekasteel; de kleu-ter-en  lagere  scholen;  de  jeugdbewegingen;  het  brandweerkorps;  de  gemeentepolitiek; het  rijke  verenigingsleven;  moordende  epidemieën;  post-en  telegraaf;  de  champetters, veldwachters  en  politie;  de  vele  sportclubs; hetcarnaval;  zijn  monumenten;  gemeente-archief, foto-en documentatieverzamelingen; doodsbrieven, doodsantjes en communie-santjes ... Deze veelzijdige interesse is meteen de reden van het grote aantal leden, meer dan 400 huisgezinnen zijn geabonneerd op ons tijdschrift ’t Meiboompje dat vier keer per jaar verschijnt.De redactie van ’t Meiboompje is op zoek naar nieuwe medewerkers.  De  voorbije  jaren hebben  we  door  overlijden  afscheid  moeten  nemen  van  enkele  briljante  redactieleden: Christine Azou, Freddy Bonte en Jean-Marie Viaene. Misschien ben jij iemand die graag iets wil neerschrijven voor ’t Meiboompje, gewapend met een flinke dosis enthousiasme, met frisse  ideeën,  met  leuke  en  creatieve  boodschappen  die  ook  de  jongeren  bereiken.  De redactie gelooft sterk dat er onder de lezers witte raven zijn, wij bieden hen de ruimte om hun ding te doen. Dat is een dringende oproep, geef een seintje. Je bent van harte welkom.

Zoek het eens op in de Beeldbank Kortrijk!

 

Je bent voor je stamboom op zoek naar doodsantjes van een familielid overleden in de 19deof begin 20steeeuw en je vindt ze nergens. Ga dan eens op zoek in de ‘Beeldbank Kortrijk’. Het stadsarchief Kortrijk bewaart 411.385 doodsantjes uit die periode. En je kan ze online raadplegen vanuit je zetel. Hoe? 

Ga naar Google en tik in : Beeldbank Kortrijk. Op de homepagina kun je dan kiezen uit de ‘Volledige Beeldbank’of het item ‘Bidprentjes en rouwberichten’. Als je dan bovenaan eender welke familienaam invult, verschijnen alle bewaarde doodsantjes met die familienaam. Die bevatten een schat aan informatie voor jouw familiestamboom. En op eenvoudige aanvraag krijg je gratis een kopie in hoge resolutie.

Je kan ook het item ‘Historische kranten’aanvinken en dan met een trefwoord op zoek gaan in de kranten uit de 19deen begin 20steeeuw. Als je opzoekingen wil doen over Gullegem, vul je best de naam ‘Gulleghem’ in, de oude schrijfwijze van toen. Dan kun je grasduinen in de 8.236 kantenknipsels waarin de naam ‘Gulleghem’ voorkomt. Je vindt zo informatie over een of andere gebeurtenis in Gullegem of een andere gemeente: een inhuldigingsstoet, een moord, een brand, een publieke verkoop van eigendommen, uitslagen van paardenkoersen, wielerwedstrijden, … Je kan in die oude kranten ook opzoekingen doen op basis van een familienaam.

Het is ook mogelijk de ‘Volledige beeldbank’te doorzoeken op een bepaald trefwoord. Klik en ontdek meer!

Ga meteen aan de slag.

 

Ons e-mailadres.

 

Sinds april 2017 heeft de heemkundige kring De Meiboom zijn eigen e-mailadres.
Via dit e-mailadres kun je ons vragen stellen of kun je ons iets meedelen dat met de geschiedenis van ons dorp Gullegem te maken heeft: burgerwacht, brandweer, landbouw, banditisme, handel en smokkel, sociale bewegingen, rampen, klooster, mirakels, pauselijke zouaven, Eerste en Tweede Wereldoorlog, grensarbeid, immigratie, verkeer, architectuur, Gullegemse kunstschatten, fanfares en harmonies, klokken, familiegeschiedenis, het gemeentewapen, rederijkers, jeugdverenigingen ...

Maar ook over Gullegemse volksfiguren, verdwenen molens en oude hoeven, de stoomtram en het mazoutje, boksers, kinderliedjes, Gullegemse lapnamen, plaatselijke gezegden en volksspreuken, de betekenis van de straatnamen, over de 139 Gullegemse cafés, de verdwenen vlasfabrieken en zwingelkoten en de nieuwe bedrijven ...

We zoeken naar boeiende levensverhalen van bekende en minder bekende Gullegemnaren, het Gullegems volksleven in al zijn aspecten: herinneringen aan vroeger, lokale volksfiguren, ambachten en beroepen, gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen, volksdevotie, volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen en gaan 'dienen', kermissen en feesten, stoeten en processies ... Kortom, over alles wat met Gullegem te maken heeft. Vooral oude foto's van straten en pleinen, oude kaarten, plannen, notariële akten, enz.

 

Jouw e-mailadres

 

We doen een warme oproep aan al onze abonnees om ons hun eventueel e-mailadres te laten weten. In het digitale tijdperk is elektronische communicatie een noodzaak om onze abonnees snel te bereiken voor mededelingen over onze activiteiten. We stellen vast dat ook onze senioren meer en meer de digitale communicatietoer opgaan. Stuur daarom vandaag nog jouw e-mailadres naar: meiboomgullegem@gmail.com