heemkundige kring 'De Meiboom'

Mededelingen

Zoek het eens op in de Beeldbank Kortrijk!

 

Je bent voor je stamboom op zoek naar doodsantjes van een familielid overleden in de 19deof begin 20steeeuw en je vindt ze nergens. Ga dan eens op zoek in de ‘Beeldbank Kortrijk’. Het stadsarchief Kortrijk bewaart 411.385 doodsantjes uit die periode. En je kan ze online raadplegen vanuit je zetel. Hoe? 

Ga naar Google en tik in : Beeldbank Kortrijk. Op de homepagina kun je dan kiezen uit de ‘Volledige Beeldbank’of het item ‘Bidprentjes en rouwberichten’. Als je dan bovenaan eender welke familienaam invult, verschijnen alle bewaarde doodsantjes met die familienaam. Die bevatten een schat aan informatie voor jouw familiestamboom. En op eenvoudige aanvraag krijg je gratis een kopie in hoge resolutie.

Je kan ook het item ‘Historische kranten’aanvinken en dan met een trefwoord op zoek gaan in de kranten uit de 19deen begin 20steeeuw. Als je opzoekingen wil doen over Gullegem, vul je best de naam ‘Gulleghem’ in, de oude schrijfwijze van toen. Dan kun je grasduinen in de 8.236 kantenknipsels waarin de naam ‘Gulleghem’ voorkomt. Je vindt zo informatie over een of andere gebeurtenis in Gullegem of een andere gemeente: een inhuldigingsstoet, een moord, een brand, een publieke verkoop van eigendommen, uitslagen van paardenkoersen, wielerwedstrijden, … Je kan in die oude kranten ook opzoekingen doen op basis van een familienaam.

Het is ook mogelijk de ‘Volledige beeldbank’te doorzoeken op een bepaald trefwoord. Klik en ontdek meer!

Ga meteen aan de slag.

De herdenking van de bevrijding 100 jaar Eerste Wereldoorlog is pas een jaar voorbij en opnieuw herdenken we een bevrijding. Onze streek werd 75 jaar geleden op het einde van de Tweede Wereldoorlog door Engelsen, Canadezen en Polen bevrijd. Deze keer geen grootse vieringen maar eerder een herinneringsplicht. We moeten even onze beide voeten op de grond plaatsen en stilstaan bij wat wezenlijk geschiedde en wat voor impact deze oorlog heeft teweeggebracht op sociaal, economisch en politiek vlak.

Na relatief weinig oorlogsschade en ideale productiestructuren ontstond na de oorlog een overvloed op velerlei vlakken. Onze tachtigersen negentigers maakten de voor- en naoorlogse veranderingen mee. Hun verhalen en belevenissen blijven goud waard. De naoorlogse periode heeft op onze maatschappij voor een enorme verandering gezorgd. Denk maar aan de overvloed aan nieuwe consumptiegoederen (bv. auto's, huishoudtoestellen, enz.), het enorme aanbod van de voeding- en kledingindustrie, de opmars van de aardolie en deze opsomming is niet eindig. Meer en meer willen we ons als heemkundigen ook focussen op de belevingen en ervaringen van hen die geboren zijn in de jaren '40 en '50 van vorige eeuw. Ze zijn bijzonder interessant en belangrijk voor onze jeugdige en komende generatie.

Wie stuurt op vandaag nog een telegram of briefkaart om een bezoek aan te kondigen? Om maar één voorbeeld te geven, maar die zijn er bij de vleet. Daarom deze oproep aan onze naoorlogse generatie Gullegemnaren. Noteer of rapporteer jouw bijzonder verhaal, jouw boeiendste herinnering uit jouw jeugdjaren, jouw confrontatie met de snel ontwikkelende maatschappij, enz. Wil je jouw verhaal vertellen, maak dan vrijblijvend een afspraak met een van de bestuurs- of redactieleden van de heemkundige kring, wij zullen jouw verhaal noteren. Het zijn die verhalen die wij in 't Meiboompje willen publiceren.

We zoeken ook nog steeds oude foto's uit de tijd van toen: kermissen, brandrampen, inhuldigingen, trouwschietingen, hanenvechtingen, oude beroepen, voetbalmatchen, verkiezingen, politie en veldwachters, bank- en postkantoren ... Wie helpt ons?

 

Ons e-mailadres.

 

Sinds april 2017 heeft de heemkundige kring De Meiboom zijn eigen e-mailadres.
Via dit e-mailadres kun je ons vragen stellen of kun je ons iets meedelen dat met de geschiedenis van ons dorp Gullegem te maken heeft: burgerwacht, brandweer, landbouw, banditisme, handel en smokkel, sociale bewegingen, rampen, klooster, mirakels, pauselijke zouaven, Eerste en Tweede Wereldoorlog, grensarbeid, immigratie, verkeer, architectuur, Gullegemse kunstschatten, fanfares en harmonies, klokken, familiegeschiedenis, het gemeentewapen, rederijkers, jeugdverenigingen ...

Maar ook over Gullegemse volksfiguren, verdwenen molens en oude hoeven, de stoomtram en het mazoutje, boksers, kinderliedjes, Gullegemse lapnamen, plaatselijke gezegden en volksspreuken, de betekenis van de straatnamen, over de 139 Gullegemse cafés, de verdwenen vlasfabrieken en zwingelkoten en de nieuwe bedrijven ...

We zoeken naar boeiende levensverhalen van bekende en minder bekende Gullegemnaren, het Gullegems volksleven in al zijn aspecten: herinneringen aan vroeger, lokale volksfiguren, ambachten en beroepen, gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen, volksdevotie, volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen en gaan 'dienen', kermissen en feesten, stoeten en processies ... Kortom, over alles wat met Gullegem te maken heeft. Vooral oude foto's van straten en pleinen, oude kaarten, plannen, notariële akten, enz.

 

Jouw e-mailadres

 

We doen een warme oproep aan al onze abonnees om ons hun eventueel e-mailadres te laten weten. In het digitale tijdperk is elektronische communicatie een noodzaak om onze abonnees snel te bereiken voor mededelingen over onze activiteiten. We stellen vast dat ook onze senioren meer en meer de digitale communicatietoer opgaan. Stuur daarom vandaag nog jouw e-mailadres naar: meiboomgullegem@gmail.com

 

 

DIT IS EEN OPROEP!

 

De heemkundige kring De Meiboom zet zich in voor de studie en de kennis van de sociale, politieke,  kerkelijke,  militaire,  feodale,  demografische  en  economische  geschiedenis  van Gullegem, namelijk: zijn bevolking en dialect; zijn architectuur en kunstschatten; zijn stra-ten, pleinen en landschapselementen; zijn flora en fauna; de archeologische opgravingen; zijn oude hoeven; familiegeschiedenissen; volkskunde, oude ambachten en beroepen; zijn lokale volksfiguren; de tientallen verdwenen herbergen; de Gullegemse plaats-en familie-namen; de straatnamen; de verdwenen heerlijkheden en het Hondschotekasteel; de kleu-ter-en  lagere  scholen;  de  jeugdbewegingen;  het  brandweerkorps;  de  gemeentepolitiek; het  rijke  verenigingsleven;  moordende  epidemieën;  post-en  telegraaf;  de  champetters, veldwachters  en  politie;  de  vele  sportclubs; hetcarnaval;  zijn  monumenten;  gemeente-archief, foto-en documentatieverzamelingen; doodsbrieven, doodsantjes en communie-santjes ... Deze veelzijdige interesse is meteen de reden van het grote aantal leden, meer dan 400 huisgezinnen zijn geabonneerd op ons tijdschrift ’t Meiboompje dat vier keer per jaar verschijnt.De redactie van ’t Meiboompje is op zoek naar nieuwe medewerkers.  De  voorbije  jaren hebben  we  door  overlijden  afscheid  moeten  nemen  van  enkele  briljante  redactieleden: Christine Azou, Freddy Bonte en Jean-Marie Viaene. Misschien ben jij iemand die graag iets wil neerschrijven voor ’t Meiboompje, gewapend met een flinke dosis enthousiasme, met frisse  ideeën,  met  leuke  en  creatieve  boodschappen  die  ook  de  jongeren  bereiken.  De redactie gelooft sterk dat er onder de lezers witte raven zijn, wij bieden hen de ruimte om hun ding te doen. Dat is een dringende oproep, geef een seintje. Je bent van harte welkom.

Workshops digitale cartografie 8 oktober & 26 november


Ben je geïnteresseerd in het bestuderen van oude kadasterkaarten van Gullegem of andere gemeent en? Wil je bijvoorbeeld weten waar je voorouders in de negentiende eeuw een huis, een boerderij of een perceel grond in eigendom hadden? Of wil je opzoeken welke soort landerijen er gelegen waren waar nu jouw woning staat of jouw straat ligt, of welke waterpoel er was, of welk bos? Of welke grootgrondbezitter de gronden van jouw hele woonwijk in eigendom had? Interesse? Op vrijdag 8 oktober en 26 november van 13.30 tot 16 uur organiseert de heemkundige kring De Meiboom in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Het Knooppunt twee workshops 'Digitale cartografie': op welke websites kun je de primitieve kadasterkaarten van Gullegem van 1830 online raadplegen, of de kadastrale POPP-kaart van Gullegem van 1850, en de kaarten van de Atlas van Buurtwegen van 1841, en de figuratieve Ferrariskaart van 1777, of de topografische kaart van de Oostenrijkse Nederlanden van 1761? En als toemaatje hebben we een primeur voor de deelnemers: de drie digitale kaarten van het Landboek van Gullegem van 1705.

Het aantal deelnemers is beperkt en iedereen moet zijn eigen laptop of tablet meebrengen.

Inschrijven via LDC Het Knooppunt  ✉︎ hetknooppunt@wevelgem.be - ☎︎ 056 43 20 80 

of via de heemkundige kring De Meiboom ✉︎ meiboomgullegem@gmail.com - ☎︎ 056 41 08 46).

Voor deelname wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.