heemkundige kring

De Meiboom GULLEGEM

Zo is het allemaal begonnen

Naar een krantenartikel van 07/05/1983

 

Heemkundige kring Gustaaf Pottie Gullegem uit de startblokken.

Gullegem (Wevelgem) - Op uitnodiging van Jaak Debusseré en E.H. Roger Witdouck kwamen een 25-tal geïnteresseerden in de heemkunde samen in het gemeentehuis van Gullegem om er een heemkundige kring op te richten.
Niets staat nog vast, maar initiatiefnemer Jaak Debusseré vertelde dat er ernstig aan gedacht wordt de kring "Gustaaf Pottie kring" te noemen, naar de "meester" met dezelfde naam die wel de pionier van de heemkunde in Gullegem mag worden genoemd. Roger Witdouck: "Een vijftiental jaar terug werd reeds een poging ondernomen om dergelijke kring op poten te zetten, maar verder dan een eerste samenkomst kwam het nooit".

Jaak Debusseré, een Gullegemse huisarts afkomstig van St.-Eloois-Winkel, werd door de heemkunde- mikrobe gebeten toen hij de stamboom van zowel zijn als zijn echtgenotes familie samenstelde. 
Zo botste hij in het rijksarchief te Brussel op een akte daterend van 1617 over Gullegemse klokken. Hij maakte er twee korte artikeltjes over die in het parochieblad verschenen.
    Daarmee wilde ik de interesse van andere Gullegemnaren opwekken. Enkele weken later publiceerden we een oproep in hetzelfde parochieblad om een kring te stichten van liefhebbers die zich interesseerden in lokale geschiedenis. 
Vijfentwintig mensen kwamen opdagen. Een sukses.
Een uitgeweken Gullegemnaar die nu in Brugge woont kwam zelfs speciaal naar zijn geboortedorp. Is er veel dat het opzoeken waard is? 

Met wat we op de eerste vergadering allemaal mochten noteren, kunnen we op zijn minst voor de volgende honderd jaar zoet blijven. Heel wat van de opgekomenen zijn trouwens reeds bezig met opzoekingen. 
In de eerste plaats moet hier Gustaaf Pottie worden vermeld. De dagen dat meester Staf in de vele archieven in het Vlaamse land opzoekingen deed naar alles dat naar Gullegem rook, zijn ontelbaar geworden.

Andere Gullegemnaars waarvan er enkele op de startvergadering aanwezig waren en reeds hun sporen op heemkundig gebied hebben verdiend zijn Cyriel Cottyn en zoon Johan, Carlos Vanbelle, Carin Ghillemyn en oud-pastoor Blieck.
    Vader Cottyn legde een unieke dokumentatie aan van oude postkaarten en foto's van Gullegem. "Wellicht kunnen we er mettertijd een boekje mee uitgeven," aldus Debusseré. Zoon Johan schreef het boek "Gullegem onder de Franse revolutie." 
    Carlos Vanbelle, oud-Gullegemnaar maar nu woonachtig te Wevelgem is bezig in het Kortrijkse rijksarchief het oude "Lantboek van Gullegem" in verstaanbaar Nederlands om te zetten. Carin Ghillemyn is al enige tijd bezig met het plaatselijke kerkarchief te ordenen in de pastorie opdat het toegankelijker zou worden. Oud-pastoor Blieck schreef ooit een uitgebreide geschiedenis van de Gullegemse kerk. Deze syllabus zal gekopiëerd worden en aan de leden van de kring worden overhandigd.
Roger Witdouck deed een wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van de naam Gullegem en is nu druk bezig met een uitgebreide studie over de Gullegemse kamer van Rhetorica en in het bijzonder over de klucht te Gullegem opgevoerd die een lokale liefdesaffaire dik in de verf zette.

vlnr. Rik Behaege - E.H. Roger Witdouck - Jaak Debusseré

 

 

Jaak Debusseré legt de laatste hand aan een uigebreide studie over de afscheiding in 1747 van St.-Eloois-Winkel, toen nog Wynckel-Capelle genoemd.
Ondertussen is hij ook bezig met de geschiedenis van de "Gullegemse medicijnman" en de "Gullegemse tram".

Boek :

        Debusseré, "jaarlijks willen we een boek uitgeven met de resulaten van onze opzoekingen. Over Gullegem is enorm veel te vinden, maar nooit werd er een ordentelijke studie van gemaakt. 
En dat juist willen wij, als heemkundige kring wel doen. Er is stof in overvloed, de kerkelijke gezagdragers, het klooster, het onderwijs, de Gullegemse cafés, de heerlijkheden en lenen, ziektes en remedies, 
de muziekverenigingen, de brandweer, de St. Barbaraschuttersgilde, de brouwerij St. Antonius enz."

"Wij zijn enorm tevreden over de opkomst op de startvergadering maar dat beduidt geenszins dat er geen nieuwe liefhebbers mogen bijkomen. Wel integendeel" aldus Witdouck. De volgende vergadering heeft plaats op 26 mei in het gemeentehuis. Wie geintereseerd is, kan kontakt nemen met Roger Witdouck, Bankstraat 25 of met Jaak Debusseré, Bankstraat 35, Gullegem.