heemkundige kring 'De Meiboom'

Inhoud tijdschrift 2021-2022

39ste jaargang nr.4

Oktober-november-december 2022

 

 

 

 

Magda Vanneste: Inhuldiging E.H pastoor Debrabandere.

 

Op 16 december 1951 deden vele Gullegemnaren en vele Gullegemse verenigingen hun uiterste best om mee te werken aan de feestelijke optocht naar aanleiding van de plechtige inhuldiging van E.H. Pastoor Henri De Brabandere. Er werden vele gedichtjes en opschriften gemaakt die achteraf verzameld werden in een schriftje. Hierna kunnen jullie de ingetogen maar ook soms ludieke opschriften of gedichtjes lezen en dit aangevuld met enkele foto's van de stoet.
Wij zijn mevrouw Mieke Dusselier, een achternicht van E.H. De Brabandere, zeer dankbaar dat ze het fotoalbum van de intrede en het schriftje met de gedichten aan ons archief heeft geschonken...

 

Hendrik Ghesquiere: Geboren Gullegemnaar Joannes-Baptist Mulle (1744-1820) Pionier voor het gebruik van de Nederlandse taal in het rechtwezen.

 


De zeer fortuinlijke familie Mulle wordt reeds vanaf de twaalfde eeuw vermeld in het Gentse als kooplui in laken. In de vijftiende eeuw vestigt een tak van deze familie zich in onze contreien. Deze kapitaalkrachtige lakenhandelaars breiden heel snel hun invloed uit in heel wat parochies...

 

Hendrik Gesquiere: Soldaat Frederik Bittermieux veroordeeld tot negen jaar kruiwagendiens.

 

Dirk Vandemoortele, een van onze heemkundige vorsers, stuurde een mailtje waarin hij liet weten dat in het tijdschrift Brugse Stam van juli/augustus 2021 een interessant weetje te lezen staat in het artikel over 'West-Vlamingen in de militaire gevangenis te Aalst 1825-1830', van de hand van Jef Van Der Straeten.

 

Michel Deruyttere: De Gullegemse fancy fair.

 

Dit woord maakte indruk in de jaren 50! Een Engels woord, dat je in de praktijk kon vertalen als, en dikwijls equivalent was aan, 'missiefeest'...

 

Bart Seynaeve: Festival de Gullegem, 13 aout 1876.

 

Op zaterdag 5 augustus 1876 verschijnt in de Gazette van Kortrijk een aankondiging voor een muziekfestival te Gullegem. Het festival zal een week later, op zondag 13 augustus, plaatsvinden.
Hoewel de Gazette van Kortrijk een hoofdzakelijk Nederlandstalige krant is, wordt de aankondiging toch in het Frans gedaan...

 

Luc Saver: van- en ver-namen in Gullegem.

 

Naar het schijnt lopen er in Wales, dat in het westen van Groot-Brittannië ligt, duizenden mannen en vrouwen rond met de naam 'Jones'. Dat is de Engelse versie van de Nederlandse naam Jansen, waarvan er tal van dragers wonen in België en Nederland...

39ste jaargang nr.3
juli-augustus-september 2022

 

Francis Vandevenne: De ontstaansgeschiedenis van de fanfare kunst veredelt.

 

1. De sociale toestand in de negentiende eeuw.

De negentiende eeuw was een bijzondere eeuw. Voor het eerst in de geschiedenis veranderde het eeuwenlang vrijwel ongewijzigde doen en laten van de gewone man op een opzienbarende manier...

 

39ste jaargang nr.2
april-mei-juni 2022

 

Pieter Casier: De vlasser als harde werker de eigenlijke reden van het bestaan zelf.

 

De eerste, de algemene en bijzonderste karaktertrek van het Vlaamse Volk is zijn onverdroten werkzaamheid, zijn drift, zijn lust, zijn jacht om te wroeten, blindelings, slaafs en zonder genade, te porren aan de eeuwige taak die nooit af gedaan of voleindigd is. De geest der Vlaamsche bevolking staat in het teken van werk: beulen is de voornaamste levensvereiste, de plicht door de natuur opgelegd om, zonder begeven of verpozen den dag in strange bezigheid te verdoen. Arbeid is de levensoorzaak, een behoef te geworden, - iets gelijk ademhalen, eten en slapen, - de eigenlijke reden van 't bestaan zelf .
Stijn Streuvels...

 

Hendrik ghesquiere: 'T hoveke en haar bewoners.

 

Tijdens een van haar coronawandelingen kwam ons bestuurslid Magda Vanneste voorbij 't Hoveke. Ze herinnerde zich een foto die ze vroeger had genomen van de drie aaneengesloten huisjes. Vandaag zijn die op een na verbouwd tot een moderne woonst. Ze nam een nieuwe foto in de mening dat beide kiekjes ooit kunnen dienen om in ons tijdschrift te plaatsen. Na contact met de bewoners ontdekte ze het verhaal van de familie Lein. Honderd jaar geleden in 1921 kocht Karel Lein de drie huisjes. Ze zijn nog steeds eigendom en bewoond door leden van de familie. Een mooi familieverhaal op een heerlijk stukje Gullegems erfgoed, prachtig gelegen als in een oase van rust...

 

Bart Seynaeve: Moederdag.

 

Zondag 8 mei 2022 is het weer Moederdag, een feestdag waarop de moeders in de bloemetjes gezet worden. Moederdag is niet alleen een feest ter ere van de moeder van het gezin, het is (of was) ook een feest ter ere van het moederschap, de moederband en de invloed van de moeders in de samenleving.
Er wordt wel eens beweerd dat Moederdag, net zoals Valentijn, een uitvinding van de middenstand is, maar dat is niet correct. Hoewel Moederdag heel commercieel geworden is, toch heeft deze belangrijke feestdag een lange traditie...

39ste jaargang nr.1
januari-februari-maart 2022

 

Pieter Casier: Op zoek naar de ware aard van de Gullegemse vlasser

het vlas bekeken op een andere manier.

 

Je moet slim zijn, maar er mag dat niemand weten. Als je goede zaken doet, ze zijn jaloers Als je slechte zaken doet, ze lachen met jou. Je mag geld winnen, maar ze mogen het niet weten.
Pieter Casier.
Wyseur, Vlasboer, Bissegem...

 

Bart Seynaeve: Op zachte vooizekens.

 

De Gullegemse koster George Porteman richt in 1939 het nu nog steeds actieve kerkkoor Sursum Corda op. Sursum Corda bestaat aanvankelijk alleen uit mannelijke koorleden. Dat is niet de schuld van de koster-oprichter, het is de toenmalige pastoor E.H. Claeys die de vrouwen uit het kerkkoor weert...

 

Jean Clinckemaillie: Pee Cottenie en zijn vrouw Treeze.

 

Jaak Debusseré: De Lourdesbedevaart-spoorwegramp te Moyen-Ville op 6 mei 1902.

 

In het Meiboompje van oktober 1995 (jaargang 12, nr. 4) verscheen volgende oproep:
De heer Roger DEMAN was in juni 1994 in Lourdes en las op een van de zuilen van de ommegangvolgendetekst:
Amour et reconaissance éternelle à Notre Dame de Lourdes
Deux échappés de Gul/eghem Belgique d'une catastrof e à Moyen-Ville 06 mai 1902
Is er iemand van onze lezersdie meer afweet van deze gebeurtenis? 

 

Luc Saver: Van-namen in Gullegem.

 

In een luchtige column in de krant De Standaard denkt stand-upcomedian Wouter Deprez luidop over ons familienamenbestand. Deprez oppert de idee dat onze familienamen hopeloos achterhaald zijn...

 

Bart Seynaeve: Onbekend graf van Wevelgemse soldaat ondtekt.


Het was de koersorganisatie Gent -Wevelgem die mij contacteerde met de vraag of ik een verhaal kon schrijven over iemand die voldeed aan volgende criteria: ooit inwoner was van 'groot' Wevelgem, iets met WO 1 te maken had en in verband kon gebracht worden met Canada.

 

38ste jaargang nr.4

oktober-november-december 2021

 

Bart Seynaeve, Lode Bolle: De Gullegemse kapitein commandant vlieger André Bolle overleed 60 jaar terug.

 

We draaien de klok exact 60 jaar terug, naar het jaar 1961.
Wereldnieuws in dat jaar is onder andere de eerste mens in de ruimte, de moord op Patrice Lumumba in Congo, de aanstelling van J. F. Kennedy als 35ste president van de USA, het Isra- ëlische proces tegen Adolf Eichman (het brein achter de Holocaust) en de start van de bouw van de Berlijnse muur. Minder wereldschokkend nieuws is de invoering van de voorrang van rechtsregel in België...

 

Donald Honorez: Gullegemse dorpsfiguren, Maurice Honorez ('t coiffeurke) -1917-1992.

 

Mijn vader, Maurice is geboren in Blois (Frankrijk), op 10 no- vember 1917. De familie aan vaderskant was van Ardooie. De familie aan moederskant (familie Debreyer) kwam uit leper, en moest in de Eerste Wereldoorlog, eind 1914 - begin 1915, als gevolg van het naderend oorlogsgeweld, naar Frankrijk vluchten...

 

Luc Saver: de familienamen Soubry en Thermote.


De storm rond de Antwerpse onderneemster is nu al een tijdje gaan liggen - terwijl ik dit - schrijf, eind juli, zijn alle ogen gericht op de overstromingen in Wallonië - maar in het voorjaar
2021 was Sihame El Kaouakibi niet uit het nieuws te branden. Of mevrouw El Kaouakibi ge-
sjoemeld heeft met allerlei gelden, laten we over aan de gerechtelijke instanties. Een heem-
kundig blad is nu eenmaal niet de plaats om politieke standpunten in te nemen. Wat ons wél interesseert - en u, lezer, misschien ook, is hoe je die naam uitspreekt...

 

Michel Deruyttere: jeugdherinerinngen uit Gullegem - Sint Nikolaas.

 

In het begin van de jaren 50 van vorige eeuw kwam Sint Nikolaas zich regelmatig omkleden bij mij thuis, Bankstraat 54, Gullegem. U gelooft het niet ... toch is het zo! Een goede week vóór zijn naamfeest, u weet wel 6 december, kwam de Grote Kindervriend, bij valavond dagelijks bij ons thuis binnen. Jawel...

 

Roger Witdouck: volksspreuken en volksgezegden uit Moorsele, Rollegem-Kapelle, Sint-Eloois-Winkel en Gullegem.

 


1. Om iemand, al spottend een vaarwel toe te sturen, zegt men:
salut en de kost, met de wind vanachter.
In Menen: salut en de kost en een endeke {bloed)worst..

38ste jaargang nr.3

julie-augustus-september 2021

 

Hendrik Ghesquiere: Terryns molen of 'nieuwen plaetsemolen' in de kwadestraat.

 

In de feodale tijd, vóór de Franse Revolutie, geldt het fiscale stelsel dat een belasting legt op het gebruik van wind en water en dit vooral ter bescherming van het alleenrecht van de leenheer. Een nieuwe molen oprichten voor persoonlijke uitbating is bijzonder moeilijk. Pas halfweg de achttiende eeuw, door diepgaande teloorgang van dit feodaal stelsel, ontstaat vrije ruimte om nieuwe molens op te richten. Heel wat leenheren kunnen, vooral omwille van hun financiële perikelen, hun macht en invloed niet meer ten volle in stand houden.

Hun machtspositie wankelt .

 

Lien Staelens, Bart Seynaeve: Kinderkoor Canteclaer (1984-2010).

 

Het Kinderen voor Kinderen Festival, een zangwedstrijd voor kinderkoren uit Nederland, werd voor het eerst uitgezonden op de Nederlandse televisie in 1989. Vanaf 1990 was het een zangwedstrijd tussen vier Vlaamse en evenveel Nederlandse kinderkoren. Het festival werd zowel op de Belgische televisie (BRT) als de Nederlandse televisie (VARA) uitgezonden. Presentators van het Kinderen voor Kinderen Festival waren o.a. Jan Douwe Kroeske, Veerle Keuppens en Bart Peeters. Het laatste Kinderen voor Kinderen Festival dateert van 1992.

 

Luc Saver: de familienamen Sabbe-Sein(h)aeve.

 

Wees gerust, dit artikel gaat nu een keer niet over de zoveelste vervelende coronavariant of over de veel te trage leveringen van vaccins. Het leven is na meer dan een jaar coronavirus en bijhorende lockdown al saai genoeg. Alle dagen eender, geen café om aan de toog een pint te hijsen, geen restaurant om na al die maanden meeneemchinees of afhaalpizzeria eens exquis te dineren, uw en mijn humeur hebben intussen een dieptepunt bereikt. En als ik dan zou zeggen dat uw familienaam, waarop u - terecht overigens - trots bent misschien een vonde- lingennaam is, dan zal ik het waarschijnlijk helemaal verkorven hebben.

 

Bart Seynaeve: 2020 was een kutjaar.

 

Het jaar 2020 zal nog lang in ieders geheugen blij- ven hangen als een rampjaar. 2020 was een jaar waarvan niemand had verwacht dat het zo zou lopen. De oorzaak ligt, zoals je wel weet bij Covid,

38ste jaargang nr.2

april-mei-juni 2021

 

 

Jacques Masselis: 't kobbegat


Je zou kunnen stellen dat de storm van mei '68 een rimpeling in Gullegem veroorzaakte.


voorgeschiedenis


Begin jaren '70 wordt vanuit de studentenclub 'Moeder Gullegem' in de kelder van de patronage "t Ateljeetje' opgericht.
In een tweetal maand tijd werd de kelder opgekuist en ingericht als een cafeetje. Een 'gevonden' zware balk werd op enkele gemetste muurtjes gemonteerd en deed dienst als bar. Afgedankte kerkstoelen en uit triplex gemaakte vierkanten bakjes vervolledigden het meubilair. Enkele betrokkenen waren Louis Seynaeve, Rik Demeestere, Marc Vandamme, Wilfried Vandeghinste, Jan Coucke ... jonge bijna twintigers en jonge twintigers die mei 68 vrij bewust meemaakten. leiders uit de jeugdbewegingen (Chiro, K.S.A., KAJ), studenten, KLV mensen, arbeiders, vormden er een vriendenclub 'Prometheus'. Van bij aanvang werd duidelijk gesteld dat iedereen, ongeacht politieke kleur, welkom was...

 

 

 

 

 

 

 

 

38ste jaargang nr.1

januari-februari-maart 2021

 

 

Jaak Debusseré: Straatnamen in gullegem, De Zevenkaven.

 

De straatnaam 'Zevenkaven' anno 2020 is de naam voor de straat die van west naar oost de Nekkerplas (de vroegere Lindestraat) verbindt met de Pijplap tussen het kruispunt met de Kwadestraat en Sint-Amandusdreef en het kruispunt met de Beekstraat, en haar drie dood- lopende zijstraten van de in 1970 aangelegde woonwijk op de aanpalende gronden van de hoeve 't Goed te Wynckele (hoeve Degraeve).

 

Jaak Debusseré: Merkwaardige Gullegemnaren, Professor doctor André Deruyttere, burgerlijk metaalkundig ingenieur, hoogleraar Katholieke universiteit Leuven.

 

Het ereburgerschap van een stad of gemeente wordt toegekend aan een, al dan niet ex-, in woner die grote faam en aanzien heeft verworven of aan iemand die met zijn/ haar bijzondere verdienste een internationale uitstraling heeft gegeven aan die stad of gemeente. Zoeken op het internet naar een ereburger van de gemeente Gullegem is teleurstellend: wij vinden geen enkele en dat zal nu wellicht voor altijd zo blijven omdat de 'gemeente Gullegem' sinds 1977 officieel niet meer bestaat en wij in de 'gemeente Wevelgem' wonen. Als heemkundige kring van Gullegem menen wij echter dat de titel van 'ereburger van Gullegem' postuum kan toe- gekend worden aan de in 2004 overleden André Deruyttere.

 

Luc Saver: De familienamen Parmentier-Pat(t)yn-Quidousse.

 

Zouden wij ervan opkijken als iemand vandaag Viroloog als familienaam draagt? Of lnfectiologe of Microbioloog heet? Ja, natuurlijk. Mark Van Ranst, Erika Vlieghe en Herman Goosens mogen dan wel zo ongeveer de status van moderne rockster hebben (wellicht zeer tegen hun zin), opdat hun wetenschappelijke beroep tot familienaam zou gepromoveerd worden, zijn deze - overigens erg gerespecteerde - experten ruim 200 jaar te laat geboren of actief. Nee, vandaag komen geen Victor Viroloog, Ine lnfectiologe of Michaël Microbioloog ter wereld.

 

Hendrik Gesquiere: Kunstschilder Gaston Quidousse.

 

Op zaterdag 12 november 1938 wordt in het kroostrijke gezin Maurice Quidousse-Zulma Lommens het zevende kind geboren. In het Gullegems bevolkingsregister wordt hij ingeschreven onder de naam Gaston Luciaan Quidousse.