heemkundige kring 'De Meiboom'

is een onafhankelijke en geëngageerde Gullegemse ledenvereniging opgericht in april 1983.
Het ledenbestand wordt gevormd door de abonnees van Het driemaandelijks tijdschrift 't Meiboompje.

De heemkundige kring De Meiboom zet zich in voor studie en kennis van de sociale, politieke, religieuze, militaire, feodale, demografische, industriële en economische geschiedenis van Gullegem: zijn bevolking en zijn dialect; architectuur en kunstschatten; straten, pleinen en landschapselementen; flora en fauna; archeologische opgravingen; oude hoeven; familie- en volkskunde; oude ambachten en beroepen; lokale volksfiguren; verdwenen heerlijkheden met o.a. het kasteel; heraldiek van oude adellijke families; onderwijs; het rijke verenigingsleven; epidemieën; post- en telegraaf, monumentenzorg; archief, foto- en documentatie verzamelingen; doodsbrieven en doodsantjes; enz.

De kring geeft al sinds 1983 het heemkundig tijdschrift 't Meiboompje uit. Het verschijnt vier keer per jaar op een oplage van 450 exemplaren. De inhoud bestaat uit een gevarieerd aanbod van artikelen, bijdragen en creaties allerhande over Gullegem. Naast de vaste redactieleden hebben al tientallen occasionele schrijvers boeiende bijdragen gepubliceerd.

We zetten tentoonstellingen op zoals foto's van grote gezinnen, oude klasfoto's, verdwenen herbergen, Gullegem in de kunst, Gullegem vroeger en nu, Gullegem in de oorlog '14-'18, vlaggen van verenigingen, 150 jaar klooster en kerkschatten.

We organiseren historische wandelingen, voordrachten en bezoeken.


We geven heemkundige vorming over oude Gullegemse kaarten, een stamboom maken ...


We hebben ook een aantal publicaties zoals

 • het boek 'Gullegem, beelden uit het verleden'

 • het fotoboek 'Gullegem, vroeger en nu'

 • het historisch boek 'Gullegem op het einde van de Middeleeuwen'

 • een dvd met oude Gullegemse films.

Misschien heb jij ook een heemkundig idee om te realiseren? De heemkundige kring biedt je de technische knowhow, contacteer ons.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!

We voorzien voor iedereen een meet and greet, want we willen vooral weten hoe we elkaars inzet kunnen benutten.

Je kunt occasionele medewerker worden om één welbepaalde taak op jou te nemen. Zeg het ons. Je kunt ook schrijver worden van een bijdrage voor ons tijdschrift over je stamboom, je straat, een Gullegems figuur ...
Je kunt ook lid worden van ons bestuur.

De heemkundige kring De Meiboom biedt je kansen om

 • zorg te dragen voor het Gullegems erfgoed
 • nuttige contacten op te bouwen
 • samen iets te realiseren
 • eigen talenten in te zetten of te ontdekken
 • jouw capaciteiten te ontplooien
 • actief te blijven als gepensioneerde
 • aan zinvolle vrijetijdsbesteding te doen
 • samen de meiboom te planten
 • een tentoonstelling in te richten
 • een historische uitstap te beleven
 • uw opzoekingen te publiceren
 • jouw collectie heemkundige curiosa ten toon te stellen
 • jouw kennis van digitaliseren van archieven aan te wenden

Je bent jong, actief, gepensioneerd?
De heemkring heeft je nodig!
Contacteer vandaag nog een bestuurslid!

Freelance medewerkers

Een dynamische bestuursploeg leidt de kring.
De bestuursfuncties worden om de vier jaar herverdeeld.

De kring kan ook rekenen op de hulp van een groeiend aantal losse medewerkers: zij helpen o.a. met  het digitaliseren van onze collectie Gullegemse doodsbrieven ...

 Vereniging voor geschied- taal- en volkskundig onderzoek in Gullegem
      
De heemkundige kring De Meiboom