heemkundige kring 'De Meiboom'

Bestuur

Voorzitter

  • Jaak Debusseré  

Secretaris - penningmeester

  • Monique Vercruysse 

Hoofdredacteur tijdschrift 't Meiboompje

  • Hendrik Ghesquiere  

Activiteitencoördinator - Lay-out tijdschrift 't Meiboompje

  • Magda Vanneste

Webmaster

  • Ronny Parmentier

Bestuursleden  

  •  Pieter Casier
  •  Claudette Degroote 
  •  Liana Delaere
  •  Michiel Deroo
  •  Connie Vansteenkiste

Erebestuursleden

 Gustaaf Pottie†               erevoorzitter   

 E.H. Roger Witdouck      medestichter   

 André De Pauw               erebestuurslid   

 Marcel Gheysen†            erebestuurslid   

 Cyriel Cottyn                   erebestuurslid   

 Rik Behaeghe                 erebestuurslid