heemkundige kring "De Meiboom"

gallery/de meiboom-site-tekst
gallery/facebook-klein
gallery/logo voor site met uitleg

Inhoud tijdschrift 2018-2019

35ste jaargang nr.4

oktober-november-december

2018

 

Bart SeynaeveKapitein Alan Cane Lendrum-Major Robert Richard Sharp.

Op 28 september 1918 forceren de geallieerden een definitieve doorbraak door het vier jaar oude front rond Ieper en vechten zich een weg oostwaarts, richting Kortrijk en Roeselare...

 

Paul ClauwsZwynsmuulke, een gullegemse vagebond uit de zestiende eeuw.

In het register 'Procuratien ende andere acten' van de stad Nieuwpoort, voor de periode maart 1551 tot juni 1552 staat het volgende te lezen: Pieter Ampe gheseyt jnde wandelinghe Zwynsmuulke, gheboren van Ghuelegheem by Curtryke, iei bevonden es vagabonde lopende met ghesonden leeden, ende ooc de tassche van Pietre Scrave ghevonden thebbende ende metten gheldre daer inne ghevonden ghecocht schoen ende coussebanden, ende reste wederghekeert, hoe wel de zelve scrave seyt vute zynne tassche noch ghemissen een ducaet...

 

Hendrik Ghesquiere: Pieter Tuerloot, veroordeeld wegens overspel (1632).

Pieter Tuerloot, inwoner van Gullegem, was gehuwd en bewoonde een hoeve onder de heerlijkheid Hondschote...

 

Luc Saver: De familienaam 'Degrande'.

Toen ik in de jaren zestig op het college zat bij de eerbiedwaardige paters jezuïeten, was het heel gewoon om de perfect, de surviellanten en de lesgevende paters een bijnaam of 'lapnaam' te geven...

 

Hendrik GhesquiereBroederschap van de heilige rozenkrans.

In de Sint-Amanduskerk van Gullegem hangt een groot schilderij, voorstellend de Maagd Maria, die het kindje Jezus op de rechterhand draagt en met de linkerhand een rozenkrans reikt aan de heilige Dominicus...

 

Ann Ghekiere: Volkse uitdrukkingen en gezegden rond werken.

 

Uit ons archiefJaargetijdezantje van kermismaandag 1956.

35ste jaargang nr.3
juli augustus september 2018

 

 

 

Hendrik Ghesquiere: De Gullegemse stenen graan- en oliemolen 'stenen stampkot' genaamd Couckes molen.

Molens zijn heden ten dage een restant van een voltooid verleden. Zij hebben hun plaats en zin in het dagelijkse bestaan verloren, maar hebben aan symboolkracht wel niets ingeboet. Door de intensieve ontwikkeling van de twintigste eeuw gebruikte men steeds minder de kracht van water en wind, hoewel men vandaag weer ten volle beseft hoe belangerijk deze oerbronnen zijn...

 

Luc Saver: De naam Cuvelier.

Wij hier in Zuid-West-Vlaanderen, wonen op een boogscheut van de taalgrens met Frankrijk - een tiental kilometer van Halluin (ooit Halewijn in het graafschap Vlaanderen) in het Département du Nord in Frankrijk, en een twintigtal kilometer van het Waalse Pecq...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35ste jaargang nr.2
april-mei-juni 2018

 

 

 

Hendrik Gesquiere: Zes generaties met groene vingers, de familie D'Haene.

Louis D'Haene, een Aalbekenaar, vindt zijn geliefde Marie-Agnes Daene in Gullegem. Ze huwen en vestigen zich op het einde van de achtiende eeuw alhier...

 

Ria Verscheure: Hoe familie Lalleman in Gullegem terecht kwam, Drie Gullegemnaren trouwen met drie vluchtelingen uit hetzelfde gezin.

Op 10 juli 1895 wordt in het mooie kerkje van Westrozebeke een wat eigenaardig huwelijk ingezegend. De bruidegom is 42 en de bruid 39: Livin Lalleman en Romanie Bol. Hij is een klein mannetje en zij de grootste vrouwvan het dorp...

 

Luc Saver: De naam Baekelandt.

Mogelijk fronsen sommige dragers van deze naam de wenkbrauwen en merken op dat hun naam niet gespeld wordt als de titel aangeeft. Ik moet ze gelijk geven: in het standaardwerk over Belgische familienamen van Frans Debrabandere staan zo maar even 23 verschillende varianten van deze familinaam...

 

Hendrik Gesquiere: Gullegems klokken opgeëist.

In het archief van wijlen meester Gustaaf Pottie vonden we notities uit 1943 toen de klokken door de Duitse bezetter werden opgehaald...

 

Hendrik Gesquiere: moeder ter ere.

Elisa Pottie werd geboren te Gullegem op 27 januari 1886. Na haar huwelijk in 1912 ging ze met haar man Charles Debarbieux wonen in Dottignies. Op zekere nacht kon ze de slaap niet vatten en verzonk in gedachten naar haar jeugd. Ze herinnerde zich een lied dat ze van haar moeder geleerd had toen ze ongeveer tien jaar was...
Ook Annie Cuvelier, te Gullegem geboren in 1937, herinnert zich een gedicht dat ze als jong meisje van haar moeder leerde...

 

Jean-Marie Viaene: Liedjes uit de tijd van toen.

Als moeder zong, was heel het huis in vreugde
Als moeder zong, was iedr'een vol jolijt...

36ste jaargang nr.1

januari-februari-maart 

2019

 

+Freddy Bonte: Geschiedenis van Gullegemse hofsteden,

de hoeve 't goet te Winckele.

Iedereen in Gullegem weet de sporthal in de Peperstraat staan, in het groene hart van ons dorp. Voor de sporthal staat de beschermde monumentale dwarsschuur van de verdwenen hoeve 't Goet te Wynckele, onder de  de oudere bevolking beter bekend als Graevjes hof, zo genoemd naar de laatste eigenaar Germain Degraeve...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/voorblad1-201922012019
gallery/voorblad4-2018
gallery/voorblad-3-2018
gallery/voorblad2-2018
gallery/voorblad-1-2018

36ste jaargang nr.2

april-mei-juni

2019

 

Magda Vanneste, Connie Vansteenkiste: Cyclocross in Gullegem.

Cyclocross Gullegem 6 jauari 2019 was een toppertje, eentje die zeker een vervolg mag krijgen maar is dit de eerste cyclocross die in Gullegem plaatsvindt? Volgens bepaalde bronnen worden er vroeger al crossen in Gullegem verreden. We gingen hiervoor op gesprek bij Michel en franss Ponseele...

 

Gilbert Vanneste: Herinneringen aan WOII.

Een moeilijke opgave als men op achtjarige leeftijd een wereldoorlog beleefd die vier lange jaren duurde en nu vele herinneringen wil oprakelen en neerschrijven...

 

Daisy Terrijn: Het stovenpaleis 1950-1981.

Pa, Noël Terrijn, kunstsmid

Ma, Rachel Tandt, schoenstikster

Mijn vader Noël Terrijn werd geboren in Hondschote (Frankrijk) op 20 juni 1919. Hij volgde zijn opleiding kunstsmid aan het VTI te Kortrijk. In het atelier achter het ouderlijke huis aan de Pijplap was zijn eerste werkplaats...

 

Luc Saver: De naam Esprit en Folens.

Eerst een stukje totaal vergeten of zelden vermelde geschiedenis. In de vroegere DDr werden in de jaren '80 Namibische kindern ondergebracht in een kasteel in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

 

Hendrik Ghesquiere, Bart Seynaeve:

Herdenking '100 jaar bevrijding van Gullegem'

Bevrijding 14-15 oktober 1918

Op 14 oktober 1918 werden Ledegem en Moorsele en daags nadien Gullegem op de Duitsers bevrijd...

 

 

gallery/voorblad2-2018

36ste jaargang nr.3
juli-augustus-september
2019

 

 

Hendrik Ghesquiere: De Galgenknok. De galgenknok is een klein driehoekig stukje land gelegen langs de Ballingstraat in Gullegem. Hier zou ooit de galg van de heren van Hondschote gestaan hebben…

 

Bruce Almey, Carl Vanackere: Beroemd Gullegemnaren Marie-Philomene De Myttenaere, uitgeefster van de krant ‘het nieuws van den dag’ - °Gullegem 1857 - +Brussel 1932. In 2018 vierde de krant ‘De Standaard’ zijn honderdste verjaardag. Op woensdag 4 december 1918 rolden de eerste exemplaren van de krant van de persen. Deze verjaardag kreeg enorm veel aandacht. Wat de meesten onder ons niet weten is dat drieëndertig jaar vroeger, welbepaald 1 september 1885, het eerste exemplaar van de eerste Nederlandstalige krant in België verscheen, namelijk het nieuws van den dag…

 

Jaak Debusseré: 28 jaar de Noordschutters 1985-2013.Iedereen in Gullegem kent het bestaan van de eeuwenoude ‘Konklijke Schuttersgilde Sint-Barbara’ gesticht in 1629, met schietstand in de herberg De Gouden Bank. Minder bekend is dat er tussen 1885 en 2013 een shuttersclub ‘De Noordschutters’ bestaan heeft in de driemasten 112A…

 

Luc Saver: De familienamen Gheyssen(s)-Hanssens-Herman-Hugelier.Als u zich op een druilerige zondag verveelt, kun je als (vrij nutteloos , maar toch leuk) tijdverdrijf eens nagaan hoe vaak uw familienaam in België voorkomt…

 

+F.A. Claerboudt: Mijn oorlogsbeleving.

Nadat de Duitse oorlogsmachine in mei 1940 met moderne wapens Gullegem onder de voet had gelopen, bleef er op vele plaatsen achtergelaten Belgisch legermateriaal liggen…

 

Jaak Debusseré: De voetbalploeg 'De vulkaniseurs' 1943. Tijdens een 'Ten huize'  bij Daniël Vanneste (°1926) van 'De 9 Zonen' in de Driemasten, kregen we een foto van een Gullegemse voetbalploeg 'De vulkaniseurs 1943' onder ogen...

 

Bart seynaeve: 1944-2019: 75 jaar bevreiding van de Regio. September 1944: de Tweede Wereldoorlog naderd zijn einde. Na vier jaar duitse bezetting slagen de Britten samen met de Amerikanen, Canadezen, Polen en andere geallieerden erin onze contreien te bevrijden...

 

Leo Ponseele: Versjes en liedjes uit de Eerste en Tweede wereldoorlog. Toen ik nog te Gullegem mijn jeugdjaren doorbracht, heb ik vaak versjes en liedjes uit de Eerste Wereldoorlog gehoord...

 

Uit ons archief: Jaargetijdesantje van kermismaandag 1956. 

gallery/voorblad3-2019

35ste jaargang nr.1
januari-februari-maart 2018

 

 

Paul ClauwsMathilde Van Hondschote.

In zijn 'Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem' schrijft P. Favorel bij de opsomming van de onroerende goederen die door de abdij in de aanvangsperiode werden verworven: '...Hierbij voegden zich weldra het goed ter Buerthe, geschonken door een voorname dame uit de omtrek, Mathildis van Hondscote...

 

Jaak Debusseré: Gullegemse vluchtelingen naar Aardenburg in de zeventiende eeuw.

Sinds 2016 - het jaar waarin Gullegem zijn 950-jarig 'bestaan' vierde - houden we ons hart vast: hoeveel vluchtelingen uit Syrië, Irak, Libië, Afrika... zullen in 2018 de overtocht wagen naar Europa? Dit is de vraag die velen, ook in Gullegem, in haar greep houdt. Het is wonderlijk dat we politiek en maatschappelijk zo weinig nadenken over de vraag naar de effecten van die immigratie op langere termijn...

 

Jean-Marie Viaene: Vader Noppe, zivilarbeider in de Eerste Wereldoorlog.

Naar schatting 170 000 jonge Belgen (vanaf 18 jaar) werden tijdens WO I opgeroepen om onder dwang voor de Duitsers te werken...

 

Jaak Debusseré: De herbergnaam Sebastopol.

In de Heulestraat 14 werd op 21 september 1912 de herberg met uithangbord Sebastopol geopend, nu de herberg 't Kroontje. De eerste achtereenvolgende uitbaters waren Hector Deleu en Renalda Descamps, Eugeen Pottiau, Jules Buyse en alice Acke...

 

Luc Saver: Frequente familienamen in Gullegem.

Stel: je hebt een zee van tijd en je loopt onze Vlaamse provincies af om na te gaan wat de meest voorkomende familienamen zijn in Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven of Hasselt. Na een even vermoeiende als boeiende odyssse kom je als amateurtaalvorser tot de bevinding dat heel wat familienamen streekgebonden zijn...

 

Bart Seynaeve: Tjsing tsjing viole.

'Tsjing tsjing viole' is een kinderliedje van meer dan 100 jaar oud: het dateert uit 1883 om precies te zijn...

 

Hendrik Ghesquiere: 'T klokske is niet meer.

Onmiddelijk na de Tweede Wereldoorlog verscheen in verschillende gemeenten een plaatselijk parochieblaadje. Dit was ook zo in Gullegem...

 

Jean-Marie Viaene: Wuk wére goat nu wére zin?

Als dit Meiboompje in uw brievenbus zit, is het putje wintre...