heemkundige kring 'De Meiboom'

gallery/de meiboom-site-tekst
gallery/facebook-klein
gallery/logo voor site met uitleg

Inhoud tijdschrift 2019-2020

36ste jaargang nr.1

januari-februari-maart 

2019

 

+Freddy Bonte: Geschiedenis van Gullegemse hofsteden,

de hoeve 't goet te Winckele.

Iedereen in Gullegem weet de sporthal in de Peperstraat staan, in het groene hart van ons dorp. Voor de sporthal staat de beschermde monumentale dwarsschuur van de verdwenen hoeve 't Goet te Wynckele, onder de  de oudere bevolking beter bekend als Graevjes hof, zo genoemd naar de laatste eigenaar Germain Degraeve...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/voorblad1-201922012019

36ste jaargang nr. 2

april-mei-juni

2019

 

Magda Vanneste, Connie Vansteenkiste: Cyclocross in Gullegem.

Cyclocross Gullegem 6 jauari 2019 was een toppertje, eentje die zeker een vervolg mag krijgen maar is dit de eerste cyclocross die in Gullegem plaatsvindt? Volgens bepaalde bronnen worden er vroeger al crossen in Gullegem verreden. We gingen hiervoor op gesprek bij Michel en franss Ponseele...

 

Gilbert Vanneste: Herinneringen aan WOII.

Een moeilijke opgave als men op achtjarige leeftijd een wereldoorlog beleefd die vier lange jaren duurde en nu vele herinneringen wil oprakelen en neerschrijven...

 

Daisy Terrijn: Het stovenpaleis 1950-1981.

Pa, Noël Terrijn, kunstsmid

Ma, Rachel Tandt, schoenstikster

Mijn vader Noël Terrijn werd geboren in Hondschote (Frankrijk) op 20 juni 1919. Hij volgde zijn opleiding kunstsmid aan het VTI te Kortrijk. In het atelier achter het ouderlijke huis aan de Pijplap was zijn eerste werkplaats...

 

Luc Saver: De naam Esprit en Folens.

Eerst een stukje totaal vergeten of zelden vermelde geschiedenis. In de vroegere DDr werden in de jaren '80 Namibische kindern ondergebracht in een kasteel in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

 

Hendrik Ghesquiere, Bart Seynaeve:

Herdenking '100 jaar bevrijding van Gullegem'

Bevrijding 14-15 oktober 1918

Op 14 oktober 1918 werden Ledegem en Moorsele en daags nadien Gullegem op de Duitsers bevrijd...

36ste jaargang nr. 3
juli-augustus-september
2019

 

 

Hendrik Ghesquiere: De Galgenknok. De galgenknok is een klein driehoekig stukje land gelegen langs de Ballingstraat in Gullegem. Hier zou ooit de galg van de heren van Hondschote gestaan hebben…

 

Bruce Almey, Carl Vanackere: Beroemd Gullegemnaren Marie-Philomene De Myttenaere, uitgeefster van de krant ‘het nieuws van den dag’ - °Gullegem 1857 - +Brussel 1932. In 2018 vierde de krant ‘De Standaard’ zijn honderdste verjaardag. Op woensdag 4 december 1918 rolden de eerste exemplaren van de krant van de persen. Deze verjaardag kreeg enorm veel aandacht. Wat de meesten onder ons niet weten is dat drieëndertig jaar vroeger, welbepaald 1 september 1885, het eerste exemplaar van de eerste Nederlandstalige krant in België verscheen, namelijk het nieuws van den dag…

 

Jaak Debusseré: 28 jaar de Noordschutters 1985-2013.Iedereen in Gullegem kent het bestaan van de eeuwenoude ‘Konklijke Schuttersgilde Sint-Barbara’ gesticht in 1629, met schietstand in de herberg De Gouden Bank. Minder bekend is dat er tussen 1885 en 2013 een shuttersclub ‘De Noordschutters’ bestaan heeft in de driemasten 112A…

 

Luc Saver: De familienamen Gheyssen(s)-Hanssens-Herman-Hugelier.Als u zich op een druilerige zondag verveelt, kun je als (vrij nutteloos , maar toch leuk) tijdverdrijf eens nagaan hoe vaak uw familienaam in België voorkomt…

 

+F.A. Claerboudt: Mijn oorlogsbeleving.

Nadat de Duitse oorlogsmachine in mei 1940 met moderne wapens Gullegem onder de voet had gelopen, bleef er op vele plaatsen achtergelaten Belgisch legermateriaal liggen…

 

Jaak Debusseré: De voetbalploeg 'De vulkaniseurs' 1943. Tijdens een 'Ten huize'  bij Daniël Vanneste (°1926) van 'De 9 Zonen' in de Driemasten, kregen we een foto van een Gullegemse voetbalploeg 'De vulkaniseurs 1943' onder ogen...

 

Bart seynaeve: 1944-2019: 75 jaar bevreiding van de Regio. September 1944: de Tweede Wereldoorlog naderd zijn einde. Na vier jaar duitse bezetting slagen de Britten samen met de Amerikanen, Canadezen, Polen en andere geallieerden erin onze contreien te bevrijden...

 

Leo Ponseele: Versjes en liedjes uit de Eerste en Tweede wereldoorlog. Toen ik nog te Gullegem mijn jeugdjaren doorbracht, heb ik vaak versjes en liedjes uit de Eerste Wereldoorlog gehoord...

 

Uit ons archief: Jaargetijdesantje van kermismaandag 1956. 

gallery/voorblad3-2019

36ste jaargang nr. 4
oktober-november-december
2019

 

Jean-Marie Viaene: De Gullegems watertoren.

 

De Mechelse Catechismus van 1954 beantwoordt vraag 371 

'Met welk water moet men dopen?' met 'Bij gebrek aan gewijd water, moet men dopen met echt en natuurlijk water, zoals putwater, fonteinwater, regenwater, rivierwater, zeewater'. Leidingwater of 'kraantjeswater' staat niet in de opsomming omdat, zeker in de landelijke gebieden van Vlaanderen, er nog nauwelijks waterleiding was...

 

Jaak Debusseré: Gedragspatronen in verband met huwen en het seksuele leven binnen het huwelijk in Gullegem in de Achtiende eeuw.

 

Gedurende het academiejaar 1995-1996 maakte Sophie Dupont in de tweede kandidatuur geschiedenis aan de KLJ Leuven Campus Kulak Kortrijk, in opdracht van prof. dr. M. Cloet een historische oefening over de demografische evolutie in de achttiende eeuw in Gullegem. Daarvoor maakte zij een grondige analyse van de in het Rijkarchief te Kortrijk bewaarde doop-, huwelijks- en overlijdensakten in de parochieregisters van drie perioden: 1706-1710, 1746- 1750 en 1786-1790...

 

André Soubry: Jeugdherinneringen van André Soubry (°1926).

 

Ik ben geboren in Gullegem op 26 september 1926 als tweede van een gezin van elf kinderen. Met vader Victor en moeder Zulma Coucke was dat een van de grote gezinnen zoals er toen heel wat waren. We groeiden op in de Bissegemstraat. Ons vader was vlaswerker en moeder met zo'n bende kinderen was natuurlijk huisvrouw, moeder aan de haard, zoals men dat schoon zegt...

 

Bart Seynaeve: De laatste Duitse soldaat in Gullegem.

 

Verschillende Gullegemnaars herinneren zich nu nog levendig de laatste Duitse soldaat in Gullegem. Het was in september 1944, net voor de bevrijding van ons dorp door de geallieerden. Dat is nu 75 jaar geleden, maar de herinnering aan die laatste Duits blijft.
Of het nu echt de laatste Duitse soldaat was die ze toen gezien hebben, doet er helemaal niet toe, het was 'hun' laatste Duitser. Een niet bij naam gekende soldaat die vluchtte voor de aanstormende Canadese soldaten, op weg naar huis, naar zijn heimat. Een Duits soldaat die ongetwijfeld hoopte om snel levend en wel in Duitsland te geraken, bij zijn familie, bij zijn vrienden.

 

Luc Saver: Familienamen Kindt-Laperre.

 

Ik heb het er eerder al over gehad, een naam, en zeker een familienaam is onlosmakelijk verbonden met iemands identiteit. De meesten onder ons zijn 'preus' - om dit streekgebonden woord maar eens te gebruiken - op de naam die we meekregen van onze vaders (een enkele keer ook wel van de moeders) en onze voorouders...

 

Jean-Marie Viaene: Tillig herte en andere huisgoden.

 

Wie nu zijn trouwring of gouden halsketting verloren heeft, zet een oproep en foto van het voorwerp op Facebook in de hoop dat de eerlijke vinder ook van het medium gebruikt maakt. Het is in elk geval een efficiëntere manier om iets terug te vinden dan het ritueel van mijn grootmoeder. Die zette het kleine beeldje van Sint-Antonius met zijn gezicht naar de muur zoals toen kleine kinderen gestraft werden (in de hoek), niet de Sint -Antonius met het varken, maar Sint-Antonius van Padua. Zij prevelde daarbij een soort gebed "Sint-Antonius, beste sint, zorg dat ik m'n ... terugvind."...

 

Magda Vanneste: Terugblik op het bezoek van Koningin Boudewijn aan LVD - 1 juni 1988.

Woensdag 1 juni 1988 bracht koning Boudewijn een bezoek aan LVD. Hij werd er ontvangen door de zaakvoerders Jacques Lefebvre, Marc Vanneste en Robert Dewulf. Het bezoek werd vooraf ingeleid door een korte uiteenzetting door Robert Dewulf over het ontstaan en de opmars van het bedrijf. Daarna volgde het bezoek aan verschillende afdelingen en de fabriekshallen. De koning toonde heel veel belangstelling voor het reilen en zeilen van het bedrijf.Tussendoor stevende koning Boudewijn geregeld op werknemersaf om met hen een doodgewoon praatje te slaan...

gallery/voorblad4

37ste jaargang nr.1

januari-februari-maart 2020

 

Christophe Courtens: De geschiedenis van de patronage.

 

OF HOE ALLES STARTTE MET 'DEN GROOTEN OORLOG' ...
In het Liber Memorialis van de parochie, ten tijde van pastoor Prosper Lecoutere (1906-1929) staat: 'In 1909 wordt de grond aangekocht om een zaal op te zetten en is deels betaald met giften van de parochianen'. Het stuk grond is gekend onder het kadastraal nummer 'Sectie B 846c12 - Poststraat - Gullegem'. Dit stuk grond, mede met een woonhuis voor de onderpastoor, gelegen in de Poststraat naast de toegang, behoorde eertijds tot de goederen van 't Goet te Wynckele die in 1902 door de zeer vermogende Brusselaar Alfred Orban werden opgekocht. Door de aankoop in 1909 werd het nu eigendom van de parochiale werken van Gullegem...

 

Carl Vanackere: Het naoorlogs parochieblad 'als 't klokje klept'.

 

De rooms-katholieke kerk wordt vandaag in onze contreien met zaken geconfronteerd die pakweg zestig, zeventig jaar geleden ondenkbaar waren: afhakende gelovigen, ontwijding en verkoop van kerkgebouwen, weinig of geen interesse meer in een geestelijk leven, een pries- tertekort ... Je zou kunnen zeggen: mensen hebben het te druk voor God.
Van een andere aard, maar er misschien toch niet helemaal van losstaand, is er de enorme technologische vooruitgang van de jongste decennia. In de jaren '40 en '50 was een telefoon nog een luxe. De radio was al ingeburgerd. Alleen een krant was toen, om het zo te zeggen, 'voor iedereen'.

 

Luc Saver: De familienamen Masselis-Mestdagh.

 

Een familienaam laat de meesten onder ons vrij onverschillig, voor anderen is hij een voor- werp van trots, en sommigen dragen hun naam met een zekere gêne of zelfs afschuw. Dat laatste kan het geval zijn als men een naam deelt met een beruchte crimineel of een verwer- pelijk historisch figuur. Zeker wanneer een dergelijke familienaam niet erg frequent is (bv. Dutroux), zal de onfortuinlijke drager niet aarzelen om zijn of haar naam te laten veranderen...

 

Therese Lagae-Vanhecke: Fratsen op het Duits oorlogskerkhof in de molenweg.

 

Alberiek Spillebeen, geboren in Roesbrugge op 3 juni 1932 woonde in zijn kinder- en jeugd- jaren in Gullegem. In 1960 vestigde hij zich in Zwevegem, stichtte 't Berkenhof en werd de eerste beroeps-bioboer in West-Vlaanderen. Hij vertelde ons het volgende verhaal...

 

Fons Gheysen: De geschiedenis van 't Goed Te Winckele en de familie Gheysen.

 

is een aanvulling en een correctie van 'De Geschiedenis van de Gullegemse hofsteden: De Hoeve 't Goed te Wyncke/e' verschenen in 't Meiboompjejaargang 36 (2019}, nr. 1
Ik ben al meer dan 30 jaar geabonneerd op 't Meiboompje, want interesse in het dorp waar mijn voorouders woonden. Tot nu toe werd er maar weinig geschreven over de familie Gheysen, die toch belangrijke dorpsfiguren waren tussen 1650 en 1840: hoofdmannen, baljuw en/ of burgemeester...

gallery/voorblad1-2020
gallery/meiboom

37ste jaargang nr.2 

april-mei-juni 2020

 

jaak Debusseré: Huis en heerd en de bouw van de wijk Ter Walle.

 

1922 - Stichting van de Samenwerkende Maatschappij Huis en Heerd
In 1920 werd in België de 'Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonver- trekken' (NMGWW) opgericht krachtens de wet van 11 oktober 1919. Aandeelhouders waren de Belgische staat en de provincies. De doelstelling van deze maatschappij was om goedkope woningen te voorzien aan minderbegoede gezinnen...

 

Nancy Vandoorne: Het ontstaan van de Ter Walle feesten.

 

De wijk bestaat uit de straten Dreef Ter Walle, Wallekouter, Vijverlaan, Ommeloopstraat {vroegere Parklaan}, Kerselarenlaan, Europalaan {vroegere Kortrijkstraat) en Strobantsreke.
We schrijven oudejaarsavond 1974: de buren André Debruyne, Marcel Hugelier en Michael Himpe vierden samen oudejaarsavond. Zij vonden dat ze iets moesten organiseren om de buurt dichter bij elkaar te brengen om zo de vriendschapsbanden te verstevigen...

 

jessica Corty: Avonturen van Ter Wallebestuursleden.

 

Elke dag worden we met dergelijke clichés om de oren geslagen, voor volwassenen klinken ze als bewezen levenswaarheden, voor de aanstormende jeugd vaak als waarschuwende dreige- menten. Wat de avonturen van het bestuur van Ter WalIe echter betreft, zullen zowel de jonge als de meer ervaren garde toch met de nodige glimlach moeten toegeven dat veel van hun fratsen vandaag minder snel door de beugel zouden kunnen...

 

Nicole Descamps: Het wijkschooltje 'Ter Walle'.

 

Rond het jaar 1960 was er een zeer grote bevolkingsaangroei in Gullegem. Er kwamen bedrij- ven bij (zoals LVD en andere) en de mensen vonden er makkelijk werk.
Er werd uitgekeken naar een nieuwe woonwijk. De bouwmaatschappij Huis en Heerd kreeg de opdracht en goedkeuring voor de nieuwe wijk Ter Walle, gelegen tussen de Kortrijkstraat en de Oude leperstraat.
De eerste huizen werden bewoond in 1963. Het waren allemaal jonge mensen met kinderen, dus ideaal om er een schooltje te starten...

 

Ronny Parmentier: Een aardgasdistributienet voor de wijk Ter Walle.

 

De bewoners van de wijk Ter Walle die behoren tot de millenniaIs of de generatie Zen die een spiegeleitje willen bakken, zetten een teflon pan op het gasvuur en in een handomdraai is de klus geklaard. Zij weten van niet beter dat er tegenwoordig bijna in elk huis in elke keuken gasvuren aanwezig zijn, alsof het nooit anders geweest is...

 

Jaak Debusseré: De O.-L.-Vrouwkapel van de wijk Ter Walle.

 

Bij het binnenrijden van de Gullegemse woonwijk Ter Walle vanuit de Oude leperstraat wordt iedereen gegroet door het levensgroot witte beeld van O.-L.-Vrouw van Banneux op een sok- kel in een niskapel tegen een haag op de hoek van de Dreef ter WalIe en de Ommeloopstraat...

 

Carine Desimpele: Het leven zoals het is of was op de wijk Ter Walle.

 

Wanneer je in Gullegem of omstreken aan mensen vraagt wat de naam 'Wijk ter Walle' juist oproept, hoor je vaak als antwoord: 'Ah ja, die wijk vlakbij het VTI' (het huidige Guldensporencollege). Maar even vaak hebben ze het over 'de wijk waar nog elk jaar een feest plaats vindt'. En beide antwoorden zijn natuurlijk even juist...
 

gallery/voorblad2-2018
gallery/voorblad3-2020

37ste jaargang nr.3 

juli-augustus-september 2020

 

Luc Saver: Bluv' in u kot.

 

Wie had dat ooit kunnen denken? Dat een wereldwijde gezondheidsplaag ooit kopij zou ople- veren voor een artikel in het heemkundige tijdschrift van een West-Vlaams dorp? Dat de coronacrisis, die de hele aardbol teistert, een bron van inspiratie zou zijn voor een bijdrage in 't Meiboompje?

 

Jaak Debusseré: Henri De Brabandrer, pastoor in gullegem van 1951 tot 1962.


Henri Frans Stefaan De Brabandere werd geboren te Meulebeke op 4 oktober 1893 als zoon van Conrardus Honoré De Brabandere en Celina De Brabandere. Hij was een rasechte Meulebekenaar en stamde uit een gereputeerde aristocratische familie die drie generaties na elkaar de notaris van de gemeente leverde. Ook vader Honoré De Brabandere was notaris. Het gezin telde acht kinderen, alleen Henri voelde zich geroepen om priester te worden. Hij startte zijn eerste jaar Wijsbegeerte 1913-1914 van zijn priesteropleiding aan het Klein Seminarie in
Roeselare.

 

†Jean-Marie Viaene: De Gullegemse en Moorseelse roots van chansonnier Jacques Brel.

 

quand la plaine est fumante et trem bie sous Juil/et quand Ie vent est au rire, quand Ie vent est au blé quand Ie vent est au Sud, écoutez-le chanter Ie plat pays qui est Ie mien

uit 'Le Plat Pays' 1962.

 

Dit chanson van Jacques Brel is een ode aan het vlakke land, ons West-Vlaanderen, waar de roots van de familie Brel van vaderszijde voor een groot deel liggen (Zandvoorde bij Zonnebeke), al situeren zijn verre voorouders zich voor 1730 in Komen-Comines.

 

Bart Seynaeve: meer vrouw op straat.

 

Mijn vrouw Sabien had de voorbije jaren al een paar keer gevraagd: "Waarom schrijven jullie niet eens wat vaker over een vrouw?" Toen Sabien en ik begin maart 2020 samen naar het eerste deel van de tv-reeks 'Meer vrouw op straat" zaten te kijken, vroeg Sabien zich luidop af hoe dat in Gullegem zou zijn. En of 'De Meiboom' dat al eens bekeken had?

 

Gabriël Herman: oorlogsliedjes en -versjes 1940-1945.

 

Naar aanleiding van de oorlogsversjes en -liedjes van Leo Ponseele in de 36ste jg. nr. 3 van 't Meiboompje bracht Gabriël Herman volgende liedjes binnen. Met plezier publiceren wij ze.

 

jaak Debusseré: 1850 Gullegem rouwt om Koningin Louise Marie.

 

Na zijn installatie als koning van België vinden zowel zijn onmiddellijke omgeving als koning Leopold zelf dat het tijd wordt om officieel voor een nageslacht te zorgen. Om dat te bewerk- stelligen besluit hij opnieuw te trouwen. Zijn keuze valt op de 19-jarige prinses Louise Marie d'Orléans, een van de drie dochters van de Franse koning Louis Philippe.

 

†Jean-Marie Viaene: Ze kochten snoepgoed voor een cent.

 

Wie nu zijn kleine kinderen meeneemt op boodschap in een grootwarenhuis moet heel wat karakter hebben om te weerstaan aan het gezeur om snoep en dan vooral bij het wachten aan de kassa. Begin de jaren 60 van de vorige eeuw was het aanbod zeer beperkt en moest je al naar de buurtwinkel (een spekkenwinkel} stappen om er te kopen. Soms kreeg je er eentje als je moeder afrekende, behalve bij de beenhouwer want daar kreeg je een 'schelleke'. Oudere lezers herinneren zich ongetwijfeld het snoepwinkeltje van 'Bing' (Urbain Haemers} in de vroegere Rozestraat.

 

Uit ons archief: Jaargetijdesantje van kermismaandag 1957 en 1958.